Vidaus tvarka

Reabilitacijos bendruomenėje pasiekti elgesio pokyčių padeda taisyklių sistema. Bendruomenės taisyklės reguliuoja bendruomenės narių tarpusavio santykius ir elgesį. Nepageidaujamas elgesys priklausomiems asmenims paprastai būdavo naudingas praeityje, kai jie gyveno asocialiame pasaulyje, tačiau tai trukdo žmogui prisitaikyti prie socialaus gyvenimo normų, todėl jam būtina išmokti naujo arba reabilitacijos bendruomenėje pageidaujamo elgesio. Be to, žmogus turi priprasti prie tvarkos ir taisyklių laikymosi, t.y. to, kas sudaro socialaus gyvenimo pagrindus. Mokymasis gyventi pagal taisykles pratina prie disciplinos ir savidisciplinos – žmogus išmoksta nepasiduoti savo nuotaikų svyravimui ir siekti užsibrėžto tikslo. Taisyklės padeda sukurti terapinę aplinką bendruomenėje, t.y. užtikrina reabilitacijos bendruomenėje esančių klientų saugumą, neleidžiant vartoti jokių psichoaktyvių medžiagų ir demonstruoti agresijos.

Kad taisyklių sistema būtų veiksminga, turi būti aiškiai įvardyta, koks elgesys bendruomenėje nepageidaujamas ir koks priimtinas. Turi būti aiškiai įvardyti padariniai dėl atitinkamo elgesio. Pačios taisyklės turi būti rašytinės ir aiškiai suformuluotos. Su taisyklių formuluotėmis turi sutikti didesnė bendruomenės dalis – tokiu atveju reabilitacijos bendruomenėje esantys nariai bus labiau linkę savarankiškai palaikyti esamas taisykles. Aiškus jų formulavimas būtinas, norint išvengti įvairaus jų interpretavimo ir ginčų. Kadangi visų situacijų apibrėžti taisyklėse neįmanoma, būtina numatyti principus, kaip turėtų būti sprendžiami įvairūs konfliktai. Daugeliu atveju sprendimą turėtų priimti pati bendruomenė – tai yra palanki aplinkybė tam, kad patys bendruomenės nariai jaustųsi galintys spręsti įvairius reikalus ir tokiu būdu mokytųsi atsakomybės už savo gyvenimą.

Bendruomenės nariai privalo būti pakantūs, tai reiškia, kad bendruomenėje visiškai netoleruojama fizinė ir psichologinė agresija. Jei kuris bendruomenės narys panaudoja fizinę ar psichologinę agresiją (pvz.: grasinimus), jis gali būti pašalintas iš bendruomenės. Tai ypač svarbi taisyklė, kadangi terapinės sėkmės galima tikėtis tik užtikrinus visų bendruomenės narių saugumą ir bendradarbiavimą. Kitu atveju bendruomenėje gali vyrauti įtampa, kurioje visiškai neįmanomas joks terapinis poveikis. Visi kilę konfliktai turi būti sprendžiami bendruomenės susirinkimų metu arba terapinėse grupėse – tik tokiu būdu galima išmokyti sumažinti įtampą tarpasmeniniuose santykiuose neišliejant jos agresyviais veiksmais. Taip pat bendruomenėje netoleruojami jokie intymūs ir seksualiniai santykiai. Paprastai intymiai bendraujantys žmonės pradeda domėtis tik vienas kitu, o ne rūpinasi savo sveikimo programa, todėl jų blaivėjimo procesui kyla pavojus. Tad siekiama užkirsti kelią bet kokiems intymiems santykiams bendruomenėje.

Sukurti geras reabilitacijos bendruomenės taisykles nepakanka – gali būti jų nesilaikoma, nors jos ir užrašytos. Todėl turi būti sukurta sistema, kuri padarytų šias taisykles veiksniomis. Tai įgyvendinama, taikant terapines poveikio priemones už pažeistas taisykles sistemą ir siekiant, kad taisyklės taptų vidinėmis elgesio normomis.
Pirmasis Lietuvoje nuo narkotikų ir alkoholio priklausomų žmonių psichosocialinės reabilitacijos centras, įsteigtas 1992 metais.

Kontaktai

Reabilitacijos centras "Nugalėtojų Akademija" Adresas: Bučeliškės g. 16, Bučeliškės kaimas, Molėtų rajonas LT-33166 Telefonas: +370 383 52092 El. paštas: info@nugaletojuakademija.lt Darbo laikas: pirmadienis - sekmadienis 24/7
© 2020 KV, Nugalėtojų Akademija. Visos teisės saugomos.