Reabilitacijos proceso etapai: fazės

Vienas terapinės bendruomenės tikslų yra išmokyti nuo narkotikų priklausomą žmogų prisiimti atsakomybę už savo elgesį. Šiuo tikslu gydymas suskirstytas į tam tikras fazes, kurios numato vis didėjančią besigydančiam asmeniui tenkančią atsakomybę už savo elgseną.

Pirmoji fazė (trukmė – 2-3 mėn.) – adaptacijos bendruomenėje (nekontaktinė), kurios metu klientas turi atsisakyti kontaktų su artimaisiais ir draugais, nesinaudoti telefonu, neišeiti už bendruomenės ribų (išskyrus ypatingą ligos atvejį, prižiūrint vyresnių fazių klientams arba darbuotojams). Šios fazės metu vos tik pradėjęs gydytis žmogus nepajėgus kontroliuoti savo impulsų ir potraukio narkotikams, todėl ir negali būti atsakingas už daugelį savo veiksmų. Todėl šie apribojimai yra skirti tam, kad būtų galima jį apsaugoti nuo pavojingų kontaktų, kurie gali išprovokuoti jo norą vėl vartoti narkotikus. Tik po tam tikro laiko, kai žmogus pradeda suprasti terapinės bendruomenės veiklos principus ir prisitaiko prie jų, kai išmoksta naudotis bendruomenės siūlomais pagalbos ir savipagalbos metodais ir kai atlieka savo “narkomaninės” praeities analizę, bendruomenė gali svarstyti jo prašymą suteikti jam daugiau atsakomybės, t.y., pervesti į antrąją gydymo ir reabilitacijos fazę.

Antroji fazė (trukmė – 5-6 mėn.) – ribotų kontaktų, kurios metu leidžiama trumpam palikti bendruomenę bei bendrauti su artimaisiais, tačiau prižiūrint vyresnių fazių bendruomenės nariams arba darbuotojams ir iš anksto tai aptarus su bendruomene. Šiuo metu bendruomenės gyventojas taip pat privalo imtis daugiau atsakomybės reikalaujančių pareigų – tai bendruomenės šeimininko pareigos, taip pat tam tikros konkrečios pareigos, kurios įpareigoja jį atsakyti už kurią nors ūkio dalį (pvz., šiltnamio priežiūra, sporto salės priežiūra, skalbimo reikalai ir pan.). Antrosios fazės metu žmogus atlieka pagrindinį savianalizės darbą – savo gyvenimo analizę, kurioje raštu išnagrinėja visus veiksnius, kurie padarė jį pažeidžiamą narkotikams. Būtent po tokio darbo jis gali prašyti bendruomenės pervesti jį į trečią fazę.

Trečioji fazė (trukmė – 4 mėn.) – atsakomybės, kurios metu leidžiama savarankiškai išvykti iš bendruomenės prieš tai ją informavus. Gavus bendruomenės sutikimą, kas antrą savaitgalį galima išvykti namo. Šioje fazėje žmogus yra įvaldęs pagrindinius savipagalbos būdus, moka išvengti atkryčio ir todėl gali būti atsakingas už save. Jis gali prižiūrėti ir mokyti kitus bendruomenės narius, lydėti juos už bendruomenės ribų, taipogi užimti prezidento pareigas ir būti atsakingas už visą bendruomenę. Taip pat jis pamažu pradeda grįžti į savo pirminę socialinę aplinką – savo šeimą, gali pradėti gerinti savo praeityje pašlijusius santykius su artimaisiais ir tuo pačiu jaustis saugus, nes bendruomenė jam vis dar teikia didžiulę paramą. Jei besigydantis narys sėkmingai susitvarko su šiais uždaviniais, jis pervedamas į ketvirtą reabilitacijos fazę.

Ketvirtoji fazė – kontaktinė (socializacijos ir integracijos į visuomenę), kurios metu bendruomenės narys per du mėnesius privalo susirasti darbą mieste arba pradėti mokytis profesinio parengimo kursuose. Tai galutinis gydymo etapas, kurio metu priklausomas asmuo turi įgyti darbo įgūdžių, padedančių rasti savo vietą visuomenėje. Tai galutinis asmeninės atsakomybės už save ir savo gyvenimą priėmimas.
Pirmasis Lietuvoje nuo narkotikų ir alkoholio priklausomų žmonių psichosocialinės reabilitacijos centras, įsteigtas 1992 metais.

Kontaktai

Reabilitacijos centras "Nugalėtojų Akademija" Adresas: Bučeliškės g. 16, Bučeliškės kaimas, Molėtų rajonas LT-33166 Telefonas: +370 383 52092 El. paštas: info@nugaletojuakademija.lt Darbo laikas: pirmadienis - sekmadienis 24/7
© 2020 KV, Nugalėtojų Akademija. Visos teisės saugomos.