Reabilitacijos programa

Edukacija priklausomybių tematika – Užsiėmimų metu bendruomenės nariai susipažįsta su priklausomybės ligomis ir jų dėsningumais, mokosi atpažinti ligos atkryčio simptomus, kaip su jais susitvarkyti ir išvengti atkryčio, kuria bendras ir individualias gelbėjimosi nuo atkryčio bendruomenėje ir už jos ribų programas.

Grupinė psichoterapija – Grupių metu bendruomenės nariai mokosi susitapatinti su liga, stebėti savo ir kitų būseną, mąstymą, elgesį ir jausmus, išreikšti juos, išsipasakoti ir paprašyti pagalbos bei paramos, mokosi susitapatinti su kitais žmonėmis, spręsti iškilusius tarpusavio nesutarimus ir atsižvelgti į kitų žmonių jausmus.

Individuali psichoterapija ir konsultavimas – Su psichologo pagalba bendruomenės nariai mokosi atpažinti savo problemas ir ieškoti jų sprendimų, vykdyti asmeninę sveikimo ir vystymosi programą. Formuojama ir stiprinama bendruomenės nario motyvacija tolesnei reabilitacijai.

Savarankiškas darbas su savimi (autoterapija) – Tokio darbo metu bendruomenės nariai asmeniškai vykdo terapines užduotis. Taip pat mokosi savistabos bei savianalizės įgūdžių: rašo dienoraštį apie savo mąstymo, elgsenos, emocinės būsenos, santykių su savimi ir kitais pokyčius. Taip bendruomenės nariai mokosi atsakyti už savo fizinę ir dvasinę būseną.

Terapinės išvykos į namus (terapinės atostogos) – Tokių išvykų metu bendruomenės nariai ruošiami integruotis į socialų gyvenimą ir atkurti santykius su savo šeimos nariais.

Terapinės stovyklos – Jų metu bendruomenės nariai mokosi turiningai ir blaiviai leisti laisvalaikį už įprastos reabilitacijos įstaigos teritorijos.

Anoniminiai susirinkimai – Anoniminių Alkoholikų (AA) ar Narkomanų Anonimų (NA) filosofija, jų gyvenimo bųdas ir idėjos yra nepaprastai svarbios asmeniui, siekiančiam nustoti vartoti psichiką veikiančias medžiagas. Dėl to, siekdami padėti bendruomenės nariams išlaikyti bendruomenėje įgytus blaivo gyvenimo įgūdžius, skatindami ieškoti naujų socialinių ryšių bei semtis blaivaus gyvenimo patirties, bendruomenėje yra pritaikyta Anonimų filosofija, yra organizuojamos Anonimų grupės ir bendruomenės nariai bent vieną kartą per savaitę lanko Anonimų susirinkimus už bendruomenės ribų.
Pirmasis Lietuvoje nuo narkotikų ir alkoholio priklausomų žmonių psichosocialinės reabilitacijos centras, įsteigtas 1992 metais.

Kontaktai

Reabilitacijos centras "Nugalėtojų Akademija" Adresas: Bučeliškės g. 16, Bučeliškės kaimas, Molėtų rajonas LT-33166 Telefonas: +370 383 52092 El. paštas: info@nugaletojuakademija.lt Darbo laikas: pirmadienis - sekmadienis 24/7
© 2020 KV, Nugalėtojų Akademija. Visos teisės saugomos.