Reabilitacijos centro bendruomenė ir jos tikslai

Pagrindinis nuo psichiką veikiančių medžiagų priklausomų asmenų reabilitacijos bendruomenės tikslas – padėti žmonėms, turintiems priklausomybę narkotikams, alkoholiui ar kitoms psichoaktyvioms medžiagoms, išmokti nebevartoti psichiką veikiančių medžiagų ir integruoti juos į visuomenę. Dauguma narkotikų vartotojų neišvengiamai susiduria su asocialiu pasauliu ir perima asocialų gyvenimo būdą. Paprastai narkotikų vartojimas trukdo žmogui normaliai prisitaikyti ir gyventi visuomenėje laikantis įprastų elgesio normų. Narkotikų vartojimas, jo poveikis ir nuolatinis jo troškimas trukdo dirbti ir atlikti kasdienes priedermes. Kartu atsirandantis stiprus fiziologinis narkotikų poreikis skatina žmogų visais įmanomais būdais išlaikyti šį įprotį, o tai ilgainiui suformuoja priklausomo žmogaus asocialų gyvenimo būdą. Vartojantysis kvaišalus pradeda orientuotis tik į tokius veiksmus, kurie jam per trumpą laiką gali atnešti naudą. Todėl nuo narkotikų priklausomi asmenys pradeda meluoti, apgaudinėti, sukčiauti, vogti, daryti įvairius kitus nusikaltimus bei elgtis taip, kad galėtų greitai gauti pinigų narkotikams. Kadangi tokį elgesį visuomenė smerkia ir už jį persekioja, šie poelgiai laikomi labai rizikingais. Tačiau, žvelgiant priklausomo žmogaus akimis, rizika būti pagautam vagiant nėra labai didelė, tuo tarpu materialinė nauda yra greita ir akivaizdi, tad toks elgesys, jų nuomone, pasiteisina. Aišku, ilgainiui pažeidinėjant visuomenės normas neišvengiamai kyla problemų – už nusikaltimus galiausiai įkliūvama, o dėl sukčiavimo ir apgaudinėjimo nusigręžia visi artimieji ir pažįstami. Narkotikų vartotojo asociali orientacija pasižymi būtent tuo, kad jam svarbūs tik tie elgesio padariniai, kurių susilaukia tuoj pat, ir jis nekreipia dėmesio į tas ilgalaikes pasekmes, kurios gali būti kada nors ateityje. Todėl vartojantysis toliau lengvai pažeidinėja visuomenės normas ir taisykles, jei mato, kad tikimybė būti nubaustam yra menka, o jis iš to gali turėti tiesioginės naudos.

Lygiai dėl tos pačios priežasties nuo narkotikų priklausomas žmogus vengia veiksmų, kurie gali būti betarpiškai nemalonūs, nors jie gali duoti naudos ateityje. Susilaikymas nuo narkotikų vartojimo gali būti nemalonus, todėl paprastai jo siekiama išvengti, nepaisant to, kad susilaikymas ilgainiui atneštų naudos – jam nebereikėtų narkotikų ir jis galėtų gyventi produktyvų socialų gyvenimą. Lygiai taip pat dėl savo asocialaus gyvenimo būdo priklausomas žmogus vengia ir įvairių sunkumų, kuriuos gali sukelti socialus gyvenimo būdas – vienas pagrindinių dalykų socialaus žmogaus gyvenime yra darbas. Tačiau kasdienis darbas gali būti sunkus ir nuobodus. Tad turėdamas pasirinkimą, kaip „užsidirbti“ pragyvenimui, narkotikus vartojantis asmuo paprastai renkasi greitesnį, nors ir rizikingesnį, būdą – nusikaltimus.

Tokias asocialias vertybes yra gana sunku pakeisti pačiam žmogui – dažnai jis nemato prasmės keisti savo elgesio, nes turi vidinių įsitikinimų ir pasiteisinimų, kodėl taip elgiasi. Net jei jis ir pabando pakeisti gyvenimo būdą, jam tai būna pernelyg sudėtinga ir sunku, todėl beveik visuomet jis grįžta prie ankstesnio ir jam patogesnio kelio. Dėl to pagrindinis reabilitacijos bendruomenės tikslas ir yra padėti žmogui išmokti prisitaikyti prie socialaus gyvenimo būdo, keisti savo mąstyseną, įsitikinimus, vertybes ir įpročius bei integruotis į visuomenę. Pagrindiniai principai, kuriais siekiama tokių pokyčių, yra apriboti nepageidautiną elgesį bei skatinti pageidautiną.

Įgyvendinant bendruomenės tikslus priklausomų asmenų gydymui ir reabilitacijai adaptuota DAYTOP programa (lygtinai nuteistų priklausomų nuo narkotikų jaunų žmonių gydymas). Ši programa sukurta JAV, plačiai taikoma Vokietijoje, Latvijoje ir kitose valstybėse. Pagrindinis DAYTOP programos principas – terapinė bendruomenė, kuri padeda keisti vartojančio psichoaktyvias medžiagas žmogaus įpročius ir formuoti sveiko ir blaivaus gyvenimo įgūdžius. Pagrindinis DAYTOP programos tikslas – siekti žmogaus mąstymo, elgsenos ir gyvenimo būdo pasikeitimo. DAYTOP programa praturtinta Minesotos programa, naudojamasi patirtimi ir metodais, sukauptais gydant nuo alkoholio priklausomus žmones. Nuo narkotikų priklausomų asmenų reabilitacijos bendruomenė atlieka antrinę ir tretinę profilaktiką priklausomiems nuo psichoaktyvių medžiagų pacientams. Reabilitacijos kurso trukmė 14 mėnesių.

Viena svarbiausių terapinės bendruomenės veiklos sąlygų – savanoriškas nuo narkotikų kenčiančio asmens sprendimas pradėti gydytis: žmonės į bendruomenę atvyksta savo valia, patys apsisprendę keisti savo gyvenimą. Priklausantis nuo narkotikų ir alkoholio žmogus imasi atsakomybės už gydimąsi ir įsipareigoja laikytis visų bendruomenės taisyklių, kad būtų galima užtikrinti terapinės bendruomenės veiklą ir bendruomenės pacientų sveikimą.

Vienas svarbiausių terapinės bendruomenės tikslų – keisti priklausomo žmogaus mąstymą, elgesį ir gyvenimo būdą bei išmokyti jį savidisciplinos įgūdžių. Todėl didelė reikšmė teikiama griežtai drausmei ir tvarkai. Iki gydymo ir reabilitacijos aktyviai vartojančio narkotikus žmogaus gyvenimas yra valdomas vien tik narkotikų poreikio ir niekas kitas jam daugiau nerūpi, toks gyvenimas yra labai chaotiškas. Valdomas psichoaktyvių medžiagų alkio priklausomas žmogus visiškai praranda bet kokius savęs disciplinavimo įgūdžius, o jeigu pradėjo vartoti jauno amžiaus, tai jų nebuvo ir įgijęs. Todėl yra svarbu tokį žmogų išmokyti būti atsakingu už save, savo fizinę ir dvasinę būklę, savo santykius su aplinkiniais, bendražygiais bendruomenėje, su terapiniu personalu, kitais žmonėmis. Be to savęs disciplinavimo įgūdžiai reikalingi dar ir tam, kad žmogus išmoktų kelti sau pakankamai griežtus reikalavimus ir visada būtų pasirengęs atpažinti, perspėti ir išgyventi ligos paūmėjimą atkryčio metu. Visa tai padeda blaivėjančiam priklausomajam kurti tokią aplinką, kuri yra naudinga jo dvasiniam ir psichiniam stoviui, taip pat padeda rūpintis savo paties sveikata.
Pirmasis Lietuvoje nuo narkotikų ir alkoholio priklausomų žmonių psichosocialinės reabilitacijos centras, įsteigtas 1992 metais.

Kontaktai

Reabilitacijos centras "Nugalėtojų Akademija" Adresas: Bučeliškės g. 16, Bučeliškės kaimas, Molėtų rajonas LT-33166 Telefonas: +370 383 52092 El. paštas: info@nugaletojuakademija.lt Darbo laikas: pirmadienis - sekmadienis 24/7
© 2020 KV, Nugalėtojų Akademija. Visos teisės saugomos.